Partners

Als studievereniging hechten wij veel waarde aan onze partners en sponsoren. We hopen het verbindende element te zijn tussen studie en het bedrijfsleven. Wij hopen hiermee te bereiken dat en goed idee krijgen van het bedrijfsleven, weten wat ze willen en daardoor bij een passend bedrijf terecht komen. De bedrijven waarmee wij een sponsoring of een partnerschap zijn aangegaan helpen ons dit doel te bereiken. Wilt u met uw bedrijf een bijdrage leveren aan het behalen van dit doel? Neem dat contact op met onze commissaris Extern via info@svnucleus.nl.